Aanmelden van een klimsport-ongeval

Bedankt dat je de tijd neemt om dit formulier met zorg in te dienen!

Een samenvatting van de formulieren wordt 2x per jaar opgemaakt. Op basis van de formulieren kunnen, waar nodig en mogelijk, nieuwe of aangepaste preventieve maatregelen getroffen worden.

Velden aangegeven met (*) zijn verplicht.

Melder van het incident
Gegevens over het incident
Vul in als 2018-10-22
Vul in als 14:30
Melder van het incident
Gegevens van het slachtoffer
Gegevens van eventuele betrokkene
Meer gegevens incident
Vermoedelijke oorzaak